VANDRA VARSAMT

MED VARANDRA

Pilgrimsteologiskt seminarium
2-4 februari 2022
Vadstena

Dagar av seminarium, workshops, gudstjänster och gemenskap.

Program

Onsdag 2 februari 

08.30  Drop-in-kaffe med smörgås och registrering. Vätternkyrkan

 

10.00 Morgonbön och presentation, Vätternkyrkan

 

11.00 Inledningsföredrag Vandra varsamt med varandra 
Samtal mellan Elin Kindeskog och Emma Audas, Vätternkyrkan 

 

12.00 Middagsbön, Vätternkyrkan

 

12.30 Lunch, Vadstena Folkhögskola 

 

14.00 Föredrag Vägen hit
Samtal mellan Hans Erik Lindström och Harry Månsus.
Rickard Borgenback
leder samtalet.  

Birgittasystrarnas kyrka,  

 

15.00 Vesper. Birgittasystrarnas kyrka

 

15.30 Samtal / Delande och fika med fem valbara spår


Den varsamma vandringen
Peter Halldorf och Mika Wallander, Pilgrimscentrum  


Walk forFuture
- Annika Spalde och Emanuel Eriksson, Birgittasystrarnas gästhem  


God Jord
Johannes Widlund och Eva Hagström, Vätternkyrkan 


Att få en pilgrim på besök
- Ulla Järn och Syster xxxxx, Birgittasystrarnas gästhem 


Pilgrimsliv
- Hans Erik Lindström, Harry Månsus och Rickard Borgenback, Pilgrimscentrum

                          

17.00 Kvällsmat. Folkhögskolans matsal  

 

18.00  Bön- och Lovsångsgudstjänst

sång, bön och ljuständning Rickard Borgenback leder,
Klosterkyrkan följt av kvällsfika i Vätternkyrkan.

 

Torsdag 3 februari 

08.00 Pilgrimsmässa. Klosterkyrkan

 08.00 Romersk-katolsk mässa/Kommunion. S:ta Birgittas kyrka. 

 

09.00 Morgonbön. Vätternkyrkan

 

09.30 Föredrag Pilgrim's Walk for future, Annika Spalde, Vätternkyrkan

 

10.30 Fika, Vätternkyrkan 

 

11.00 Föredrag Min nästa är en annan Kristus, Peter Halldorf, Birgittasystrarnas kyrka 


12:00 Middagsbön. Birgittasystrarnas kyrka

 

12.30 Lunch. Folkhögskolans matsal 

 

14.00 Föredrag Tillsammans för en god jord, Johannes Widlund, Birgittasystrarnas kyrka  

 

15.00 Vesper. Birgittasystrarnas kyrka 

 

15.30 Panelsamtal mellan Annika Spalde, Peter Halldorf och Johannes Widlund,

samtalsledare Emma Audas  

Birgittasystrarnas kyrka 

 

17.00 Jubileumsmiddag. Folkhögskolans matsal

 

19.00  Jubileumskonsert - Song of songs/Trio Samara 
Nyskriven musik med texter ur Höga visan för åtta röster Klosterkyrkan 
Konferencierer Emma Audas och Rickard Borgenback   

 

Fredag 4 februari 


08.00 Pilgrimsmässa. Klosterkyrkan 

 08.00 Romersk-katolsk mässa/Kommunion. S:ta Birgittas kyrka 

 

09.00 Morgonbön. Vätternkyrkan 

 

09.20 Smaltalk 1 med Mika Wallander Vätternkyrkan

 

09:40 Smaltalk 2 - S:t Birgitta Ways, Eva Hagström och Emanuel Eriksson, Vätternkyrkan 

 

10.00 Fika Vätterkyrkan 

 

10.45 Avslutande föredrag, Emma Audas, Klosterkyrkan


11:30 Avslutningsord Rickard Borgenback. Klosterkyrkan 

 

12.00 Middagsbön och Sändning. Klosterkyrkan        

 

12.30 Lunch. Folkhögskolans matsal 

Medverkande

Elin Kindeskog
Emma Audas

Harry Månsus

Hans-Erik Lindström

Annika Spalde

Peter Halldorf

Mika Wallander

Birgittasystrarna

Rickard Borgenback
Johannes Widlund


Fler tillkommer...