SOMMARENS PROGRAM 2022

NYHET!
BIRGITTAVANDRING

ALVASTRA-VADSTENA

20-22 JULI

PILGRIMSVANDRING

STOCKLYCKE-VADSTENA

3-4 AUGUSTI

HÖSTENS PROGRAM 2022

PILGRIMSLEDARKURS
STEG 2 FORSTSÄTTNINGSKURS

7-11 SEPTEMBER

VANDRINGSDAG MED PILGRIMSKOMMUNITETEN

17 SEPTEMBER

KLIMATVANDRING

Åsabackarna i Rinna

24 SEPTEMBER

RETREAT I IGNATIANSK ANDA

26-30 OKTOBER

RETREAT FÖR MÄN

1-4 DECEMBER

HÖSTMÖTE
PILGRIMSNÄTVERKET

LINKÖPINGS STIFT

13 SEPTEMBER

VILA FÖR KVINNOR:

HERRE VISA MIG VÄGEN

23-25 SEPEMBER

PILGRIMSDAGAR I VADSTENA MED FIRANDET AV BIRGITTADAGEN

6-9 OKTOBER

TYST RETREAT
VID ÅRETS SLUT

10-13 NOVEMBER

TYST RETREAT I ADVENTSTID

8-11 DECEMBER