Program & kalender

Anmäl dig till något av årets alla program på Vadstena pilgrimscentrum. Har du en fråga eller något du behöver ändra i anmälan, kontakta Pilgrimscentrum 0143-105 71, pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

Meditations-retreat

12-13 februari 2022 • Vadstena • 1 000 kr,

enkelrumstillägg 300 kr


”Vad inget öga sett och inget öra hört …”

Meditationsretreat om kristen djupmeditation 

 

En lördag-söndag där vi får inblickar i några oilka former av meditation och kontemplation. En liten introduktion till den kristna mystiken. Vi övar oss också i sittställningen som ger oss avspänningen i kroppen som leder till inre stillhet i det närvarande ögonblicket. 


Boende och mat på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på lördag kl. 09 och avslutas på söndag kl. 14.


15 deltagare


Retreatledare:

Ingemar Hagerfors, meditationsledare

Rickard Borgenback, pilgrimspräst


Pris: 1000 kr (inkl. kost och logi)

Anmälan: senast 31 januari

FULLBOKAD


Pilgrimsretreat med konstnären

Klas Parknäs

24–27 februari 2022 • Vadstena • 3 500 kr


Tema:

"Vila vid källan" 

Lek-ande och läk-ande inspiration


Genom en helg i stillhet, bön, medtiation, övningar och vandringar söker vi oss till källan tillsammans med Klas Parknäs (känd från morgonandakten P1). Klas Parknäs är konstnären från Göteborg som är mer intresserad av källan bakom konsten än själva konsten i sig. Tillsammans får vi upptäcka mer om den Lek-ande och Läk-ande inspirationen. 


Vi bor i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 17 och avslutas efter söndagens högmässa och lunch (ca kl. 13.30).


Retreatledare: Klas Parknäs, konstnär

Kaplan: Rickard Borgenback, pilgrimspräst


Avgift: 3 500 kr (inkl. kost och logi i enkelrum) 

Anmälan senast 12 februari 2022

FULLBOKAD


Tyst retreat för församlingsanställda

10–13 mars 2022 • Vadstena • 3 000/3 500 kr


Tema: ”Älskar du mig?”

Under några dagar drar vi oss tillbaka för att lyssna till det vi hör i tystnaden. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan medan vi söker oss mot de goda källorna: bönen, mässan, bibelordet och den inre reflektionen som inte blir avbruten.


Vi bor i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa (ca kl. 13.30).


Retreatledare: Emma Audas

Avgift: 3000 kr (inkl. kost och logi) för anställda inom Linköpings stift. 3500 kr (inkl. kost och logi) för anställda från andra stift/samfund.


Anmälan senast 17 februari


Pilgrimsvila med klimattema

24 - 27 Mars 2022 • Vadstena • 2 700 kr


"Vandra varsamt - med varandra" är det övergripande temat på Pilgrimscentrum under 2022. I samband med Earth hour/Earth week ordnar vi en pilgrimsvila där vi som pilgrimer fokusera på ett varsamt vandrande på jorden. Vi lever i stillhet och varvar samtal, vandring, delande och tystnad. Vi bor på pilgrimscentrum och Mariagården. Vi pilgrimsvandrar på Omberg och delar böne- och gudstjänstliv i klosterkyrkan. Under dagarna kommer det även att finnas möjlighet till enskilda samtal.


Ledare: Frida Gårdmo, Annika Spalde och Rickard Borgenback


Anmälan senast 11 mars 2022

Vandringsdag

2 april 2022 • Vadstena • 0 kr

Tema: 

Be, dela liv och vandra med Pilgrimskommuniteten

 

Start med Laudes kl 09.00 i Klosterkyrkan och bibelsamtal på PC. Sedan vandrar vi till Granby backe: https://pilgrimscentrum.se/pilgrimsvandra/Pilgrimsleder/granbyrundan

 

Medtag matsäck för lunch och fika, kläder efter väder och sittunderlag.


Vandringsledare: Pilgrimskommuniteten
Kontaktperson: Linnéa Rosenbaum
linnea@rosenbaum.se 0734-402 602

Tyst retreat i djupfastan

7–10 april 2022 • Vadstena • 3 250 kr


Tema: ”Se, vi går upp till Jerusalem”

I tystnad och bön förbereder vi oss för stilla veckans händelser. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan och ger i stället utrymme åt bönen, mässan och bibelordet.


Boende i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa (ca kl. 13.30).


Retreatledare: Emma Audas

Avgift: 3250 kr (inkl. kost och logi)


Anmälan senast 17 mars

FULLBOKAD


 Suomenkielinen retriitti

Finskspråkig retreat

Marraskuulle suunnitellun pyhiinvaelluskoulutuksen sijasta järjestetään pilkriimiretriitti Vadstenassa  21- 24/4:

Pilkriimiretriitti Vadstenassa 21-24/4


Vaelluksia tehdään lähiympäristössä sekä hiljaisuudessa että kokemuksia jakaen.

Ilmoittautuminen  24/3 mennessä Pilgrimscentrumin kotisivun kautta.


Majoitus Mariagårdenissa. Hinta 2500 kr.

Suunnitteluryhmä: Martti Paananen, Päivi Pykäläinen, Olli Hallamaa, Anna Toivonen

Lisää tietoa myöhemmin.

 


I stället för pilgrimsledarutbildning blir det en pilgrims-retreat i Vadstena, 21-24/4:

Finskspråkig pilgrimsretreat i Vadstena den 21-24/4


Under dagarna gör vi vandringar i Vadstens omgivningar och delar både samtal och tystnad med varandra.


Boende i Mariagården. Kostnad 2500 kr.

Anmälning senast den 24/3.

Planeringsgrupp: Martti Paananen, Päivi Pykäläinen, Olli Hallamaa och Anna Toivonen

Mer info senare.

Vandringsretreat

för unga vuxna

(20-40 år)

5-8 maj 2022 • Vadstena • 2750/1750 kr


Välkommen att tillsammans med andra unga vuxna ägna några dagar åt samtal, vandring och reflektion!


Vi möts i Vadstena på torsdag kväll kl. 18 och övernattar på Mariagården och Pilgrimscentrum. På fredag och lördag vandrar vi längs den vackra klosterleden, från Alvastra till Vadstena, med enkel övernattning längs vägen. På lördag kväll når vi vårt mål, Klosterkyrkan i Vadstena, och övernattar till söndagen på Mariagården och Pilgrimscentrum. Vandringsretreaten avslutas på söndag ca kl. 13 efter högmässa i Klosterkyrkan.


Under fredagen och lördagen vandrar vi sammanlagt närmare 40 kilometer, men du behöver inte vara en van vandrare för att komma med.


Ledare: Emma Audas

Avgift: 2750 kr (inkl. kost, logi och transport). Studerandepris: 1750 kr (inkl. kost, logi och transport)


Anmälan senast 14 april


Pilgrimsvandring Birgittaleden

7 dagar -148 km

22-30 maj 2022 • Vadstena • 4500 kr


Under sju dagar i maj pilgrimsvandrar vi Birgittaleden från Söderköping - Linköping - Vadstena. Birgittaleden följer den väg som relikerna efter heliga Birgitta fördes 1371 och är vackert dragen genom Östergötland över skog, slätt och bitvis längs Göta kanal. Vi vandrar som pilgrimer och följer en daglig rytm med bön, vandring, tystnad, delande och mässa. Vi sover i kyrkor, församlingshem och vandrarhem.


Vi möts i Söderköping kl 18:00 söndag kväll 22/5 för kvällsmat och introduktion. Vandringen startar från Söderköping måndag morgon. På söndag afton den 28/5 når vi vårt mål Klosterkyrkan i Vadstena. Vi övernattar på Pilgrimscentrum innan vi skiljs åt efter  morgonbönen /laudes kl 10. 


Möjlighet att ansluta som dagsvandrare med gruppen kommer också att finnas. Mer info kommer. 


Ledare: Rickard Borgenback och Marie Kaliff

 

Etapp 1, 63 km

Sön. 22/5 Samling Introduktion i Söderköping

Mån. 23/5 Söderköping - Gårdeby 21,5 km

Tis. 24/5 Gårdeby - Akseby 19,5 km

Ons. 25/5 Askeby - Linköping 22 km


Etapp 2, 85 km

Tors. 26/5 Linköping - Vreta kloster 16 km

Fre. 27/5 Vreta kloster - Borensberg 22 km

Lör. 28/5 Borensberg - Motala 27 km

Sön. 29/5 Motala - Vadstena 20 km

Mån. 30/5 Mässa, morgonbön, hemresa. 


Se mer info om leden här


Avgift för alla 7 dagar: 4500 kr (Stud. 2700 kr)

Avgift etapp 2:  3200 kr (Stud. 1920 kr)

inkl. kost, logi och  transport 

Pilgrimsledarkurs

12-15 maj 2022 • Vadstena • 2 800 kr,
enkelrumstillägg 300 kr.


Grundkurs i pilgrimstanken - att vara människa på väg - genom historien och idag. Om pilgrimsvägar och mål, utrustning och om praktiska saker att tänka på. Teori varvas med vandringar i Vadstenas omgivningar.

Två dagars teori och två dagars vandring och praktik.


Kursen innefattar två dagars vandring med övernattning om totalt 30 km. Övernattning sker både på Pilgrimscentrum och i församlingshem/kyrka. 


Ledare: Hans-Erik Lindström och Rickard Borgenback.

Anmälan senast 21 april


Pilgrimsvandring

i sommartid

16-19 juni 2022 • Vadstena med omnejd• 3000 kr


Välkommen att tillsammans med andra leva pilgrimsliv med vandring, samtal och bön.


På torsdagen kl. 12 möts vi i Ödeshög och inleder vår vandring i riktning mot Vadstena. På fredagen och lördagen vandrar vi längs den vackra klosterleden, för att på lördag kväll nå vårt mål, Klosterkyrkan i Vadstena. Natten till söndag bor vi på Mariagården och Pilgrimscentrum. Vandringen avslutas på söndag ca kl. 13 efter högmässa i Klosterkyrkan.


Vandringens längd: ca 45 kilometer

(torsdag 13 km, fredag 16 km, lördag 16 km)


Ledare: Emma Audas

Anmälan senast 26 maj


Jubileumsvandrig/Birgittavandring

15-21 juli • Vadstena • 2950 kr
Pilgrimsvila för kvinnor

23-25 september • Vadstena • 190 kr,
enkelrumstillägg 300 kr


Heliga Dansdagar

Att under några dagar få leva i lugn och ro kan ge välbehövlig distans till vardagen och en möjlighet att hämta kraft och nya insikter. Vi delar/samtalar i grupp men det finns även tillfälle för det enskilda samtalet. Pilgrimsvandring/promenaden i grupp eller enskilt i den gammal stadsmiljö och Rosenterapi i grupp, en hjälp till kroppskännedom. Boende på en gammal klostergård, Mariagården och Pilgrimscentrum med hemlagad mat i en god miljö.


Ledare: Ewa Lund

Anmälan senast 22 augusti

Pilgrimsteologiskt seminarium 2023

NYTT DATUM! 26-28 April 2023 • Vadstena • 2950 kr

Boendet ordnar man själv


Tema: "Vandra varsamt med varandra"

Dagar av seminarium, workshops, gudstjänster och gemenskap. Talare är bland andra Harry Månsus, Hans-Erik Lindström, Emma Audas, Annika Spalde, Peter Halldorf, Mika Wallander, Birgittasystrarna.

Mer info kommer.


Tyst retreat vid kyrkoårets slut

10–13 november 2022 • Vadstena • 3 250 kr


Tema: Att vänta på Gud

Under några dagar drar vi oss tillbaka för att lyssna till det vi hör i tystnaden. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan medan vi söker oss mot de goda källorna: bönen, mässan, bibelordet och den inre reflektionen som inte blir avbruten.

Vi bor i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa (ca kl. 13.30).

 

Retreatledare: Emma Audas

Avgift: 3250 kr (inkl. kost och logi)

 

Anmälan senast 10 oktober.

Tyst retreat
i adventstid

8–11 december 2022 • Vadstena • 3 250 kr


Tema: ”Bana väg för Herren!”

Under några dagar drar vi oss tillbaka för att lyssna till det vi hör i tystnaden. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan medan vi söker oss mot de goda källorna: bönen, mässan, bibelordet och den inre reflektionen som inte blir avbruten.

Vi bor i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa (ca kl. 13.30).

 

Retreatledare: Emma Audas

Avgift: 3250 kr (inkl. kost och logi)

 

Anmälan senast 8 november.