Är du vår nästa volonär?


Vi söker alltid medarbetare till Pilgrimscentrum. Volontärer tar vi emot under hela året. Vi rekryterar via kontakter som knyts vid Pilgrimscentrums arbete. Vi tar kontakt med alla volontärer som visat intresse och gör ett urval genom personlig intervju/möte. De volontärer som vill stanna längre än 1 vecka gör först en provvecka hos oss. Därefter gör vi ett gemensamt beslut i medarbetarlaget om person ska involveras i arbetet på Pilgrimscentrum. En volontärtid är oftast max 6 månader, den exakta tiden bestäms gemensamt med volontären.


Om du är intresserad kontakta vår volontärsamordnare Sanna Lindström:
pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se 

Vi söker alltid

pilgrimsvärdar till sommaren!

Pilgrimsvärdar tar vi emot under pilgrimssommar, då vi behöver många ideella krafter som arbetar någon av sommarveckorna hos oss i Vadstena.