Tycklingerundan

”När jag hör trastens klara sång, när lärkan jublar dagen lång, högt ovan fält och backar. Då kan jag icke tiga still, min Gud, så länge jag är till, för livet jag dig tackar!”

   Tycklingerundan är en kort vandringsled som är en förlängning av strandpromenaden och följer Tycklingeviken. Utmed rundan är vandringsskyltar uppsatta med tänkvärda ord som kan ge inspiration till egen reflektion.

TYCKLINGERUNDAN I KORTHET

  • Total längd: 4 km
  • Mer information: Tycklingerundan finns som folder att hämta ut på Pilgrimscentrum eller på Turistbyrån i Vadstena.

Karta över Tycklingerundan

ritad av Johan Hesselstrand

... OCH EN DIGITAL KARTA ÖVER TYCKLINGERUNDAN

Kartan är ett planeringsverktyg och bör inte ersätta fysisk karta och kompass, då avvikelser kan förekomma. Tjänsten driftas av Naturkartan. Observera att ledinformationen ägs och uppdateras av respektive ledhuvudman (ex. kommun eller länsstyrelse).

Se och göra längs Tycklingerundan

Under vandringen passerar man Pilgrimscentrum, Örtagården, Birgittasystrarnas gästhem, Klosterhotellet, Vadstena Folkhögskola, Saxtorp och Tycklinge gård. Man får vandra genom den långa allén bestående av både gamla och nyplanterade träd och på väg åter mot Vadstena och Klosterkyrkan går man förbi såväl Hospitalsmuséet som Trefaldighetsgården. Om du är intresserad av djur och natur, är vandringen en fantastisk upplevelse då strandängarna vid Tycklingeviken sjuder av liv.


Arrangerade pilgrimsvandringar

  • Pilgrimscentrum erbjuder vandringar längs Tycklingerundan med flera olika teman.

FÖR DEN INRE VANDRINGEN

Välj ett av följande tema
för din vandring

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.