Retreat för män

1-4 december 2022 

Vi tar steget in i adventsfastans inbjudan till stillhet och bön – och drar oss undan för fyra dagars retreat. Vi bor i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården, äter tillsammans, ber och firar gudstjänst. På fredag eftermiddag bakar vi nattvardsbrödet och firar en ökenmässa i Klosterkyrkan i gemenskap med Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby.


Retreatledare: Peter Halldorf, författare, pastor.
Kaplan: Rickard Borgenback, pilgrimspräst

Kostnad: 3250 kr

Antal deltagare: 12
Anmälan: 17 november