Pilgrimsledarkurs - Pilgrimsbarn

21-23 MARS 2024

Välkommen till en pilgrimsledarkurs med inriktning på barn. Utbildningen bygger på att barn också kan vara pilgrimer och vara med och ta ansvar för pilgrimsvandring. Vi fördjupar oss i vad det är att vara pilgrim genom att lära om pilgrims bakgrund, pilgrims kännetecken, genom att själva vandra och om hur det är att vandra med barn. Vi går igenom pilgrimsBarns materialet. Kursen riktar sig särskilt till dig som vill arbeta med Pilgrimsbarn i församling eller förening.


21 mars

12:00 Lunchbön - Lunch

13:15  Välkommen, Presentation och incheckning

Information om pilgrimsBarn – idé, upplägg, ledarsyn. 

14:00 Pilgrims historia och bakgrund

15:15 Pilgrimsvandring med kaffepaus  (om vädret tillåter)

16:15 Symboler för Pilgrimen attributens språk – vad de står för – inre och yttre vandring

Middag

Kväll   Staven, flaggor eller pärlor

Aftonbön

Kvällsfika


22 mars

08:00  Frukost

09:00  Barnens Rätt - att få vara barn i sin tro

Barn rätt till andlig utveckling och vårt uppdrag att bedriva undervisning; Vilka frågeställningar är aktuella för pilgrimBarn?

11:00  Att vandra med Barn. Rörelse/fysisk aktivitet Kvalitet & Säkerhet,

12:00 Lunch

13:00 Att berätta en berättelse, om pilgrimsbarns materialet.

15:00 Grupparbete: ”Vi skriver berättelser och gör det material vi behöver”

Middag

Kväll Vi jobbar med materialet

Kvällsfika och aftonbön/mässa

 

23 mars

Vandring

Gruppdeltagare turas om att hålla olika inslag

Rytmen är viktig

Rörelse/Lek/Sånger

Solidaritet/hur, vad, varför och med vem delar man,

Barn som pilgrimsledare

11.00   Avslut och återkoppling/Summering

12:00 Avslutande lunch

 


Ledare:
Nina Garlöv, fd stiftspedagog Uppsala stift och skapare av Pilgrimsbarn.
Kaplan, Rickard Borgenback, Pilgrimspräst

Kostnad: 4500 kr helpension inkl lakan, städ och enkelrum vid Vadstena folkhögskola. 
Anmälan: Senast 20 feb