Vad är Saint Birgitta Ways?

Saint Birgitta Ways är de pilgrimsleder som leder till Vadstena. En guide för dig som planerar en vandring till en av Europas största och viktigaste pilgrimsdestinationer.

Sedan 2019 utvecklas Birgittavägarna eller Saint Birgitta Ways. Planen är att binda samman redan existerande pilgrimsleder till en långväga led från Hamburg, Trondheim och Uppsala/Stockholm till Vadstena och samla den under namnet Birgittavägarna. Vadstena binds på så vis samman med andra pilgrimsdestinationer i Europa och Norden.

 

Vi ser ett ökat intresse för vandring i naturen och friluftsliv generellt i samhället. Fler och fler vill också pilgrimsvandra och vi vill svara upp till de förväntningar som pilgrimer har på sin vandring.


Hur går vi till väga?

Arbetssättet är att söka kontakt med ledhuvudmän, kommuner och regioner för att få till ett långsiktigt samarbete. I Östergötland har ett strategiskt samarbete skapats mellan Region Östergötland, Svenska kyrkan Linköpings stift och Vadstena kommun. Tillsammans synkas pilgrimsleden med Östergöterleden och samarbete sker med skyltning och informationsinsatser. Skyltar signalerar både låglandsled (orange skylt) och pilgrimsled (Birgittamärket).


Pilgrims Welcome

Som en del av vårt arbete med att utveckla Birgittavägarna, arbetar vi för att tillhandahålla kost och logi för pilgrimer längs vägen. Genom vår egen märkning Pilgrims Welcome samlar vi aktörer längs leden som vill rikta sig mot pilgrimen som målgrupp. Mat och boende i olika prisnivåer, med hög pilgrimskänsla och god kännedom om Birgittavägarna är vad vi eftersträvar. Vi ställer också krav på aktörernas hållbarhetsarbete.


Vill du certifiera din verksamhet, BnB eller församlingshem som Pilgrim's Welcome? Det enda du behöver göra är att skapa ett erbjudande riktat mot pilgrimer och sedan fylla i formuläret här nedan. Erbjudandet kan sedan nyttjas av pilgrimer mot uppvisande av sina pilgrimspass. Efter du fyllt i och skickat formuläret och vi godkänt din anmälan - kontaktar vi dig och skickar ditt Pilgrim's Welcomes klistermärke för vandringssäsongen samt ett "pilgrims-kit" med visningsex av pilgrimsböcker, information om leden med mera. Certifieringen är gratis och uppdateras från år till år.

Tidsplan

Här kan ni se händelseutveklingen och vad vi kommer sätta fokus på under de kommande åren.

OKTOBER 2018

Vadstena Pilgrimscentrum anställer Eva Hagström och Emanuel Eriksson som pilgrimsutvecklare. Visionen om att etablera. S:t Birgitta ways växer fram och projektplan börjar skrivas.

VÅREN 2019

Relationer etableras med pilgrimseuropa inom projektet Green Pilgrimage Network. Studiebesök genomförs, nätverk byggs med stift, församlingar, kommuner, regioner och andra organisationer. Ansökningar skrivs bland annat till Jordbruksverket.

HÖSTEN 2019

Pilgrim´s Welcome växer fram och ett första möte med intressenter runt Vadstena hålls i Borghamn. Göran Rydh provvandrar leden mellan Nydala och Vadstena i september. Söker samarbete med fler som vill vara med och bygga Birgittavägarna.

VÅREN 2020

Arbetet med att marknadsföra den första pilotsträckan JÖNKÖPING - VADSTENA sker och fler relationer knyts med intressenter i framförallt Östergötland, Småland och Skåne.


En ansökan till Jordbruksverket resulterar i att Eva Hagström sitter med i ett nationellt projekt för att utveckla vandringsleder i Sverige.

2021

Fokus på delsträckan SÖDERKÖPING - VADSTENA som ska ses över och marknadsföras. Pilotprojekt planeras att genomföras för att engagera församlingar längs leden. Dessutom planeras en långväga vandring från Vadstena till COP 22 i Glasgow.

2022

Fokus på hela sträckan HAMBURG - VADSTENA som ska etableras och marknadsföras. Pilotprojekt för att testa svenskt ramverk för vandringsleder på Birgittavägarna ska genomföras detta år. 

2023

Fokus på hela sträckan TRONDHEIM - VADSTENA som kommer att etableras och marknadsföras.

2024

Fokus på totalträckan ÅBO - VADSTENA som ska etableras och marknadsföras.