Vad är Saint Birgitta Ways?

Saint Birgitta Ways är de pilgrimsleder som leder till Vadstena. En guide för dig som planerar en vandring till en av Europas största och viktigaste pilgrimsdestinationer.

Sedan 2019 utvecklas Birgittavägarna eller Saint Birgitta Ways. Planen är att binda samman redan existerande pilgrimsleder till en långväga led från Hamburg, Trondheim och Uppsala/Stockholm till Vadstena och samla den under namnet Birgittavägarna. Vadstena binds på så vis samman med andra pilgrimsdestinationer i Europa och Norden.

 

Vi ser ett ökat intresse för vandring i naturen och friluftsliv generellt i samhället. Fler och fler vill också pilgrimsvandra och vi vill svara upp till de förväntningar som pilgrimer har på sin vandring.


Hur går vi till väga?

Arbetssättet är att söka kontakt med ledhuvudmän, kommuner och regioner för att få till ett långsiktigt samarbete. I Östergötland har ett strategiskt samarbete skapats mellan Region Östergötland, Svenska kyrkan Linköpings stift och Vadstena kommun. Tillsammans synkas pilgrimsleden med Östergöterleden och samarbete sker med skyltning och informationsinsatser. Skyltar signalerar både låglandsled (orange skylt) och pilgrimsled (Birgittamärket).


Pilgrims Welcome

Som en del av vårt arbete med att utveckla Birgittavägarna, arbetar vi för att tillhandahålla kost och logi för pilgrimer längs vägen. Genom vår egen märkning Pilgrims Welcome samlar vi aktörer längs leden som vill rikta sig mot pilgrimen som målgrupp. Mat och boende i olika prisnivåer, med hög pilgrimskänsla och god kännedom om Birgittavägarna är vad vi eftersträvar. Vi ställer också krav på aktörernas hållbarhetsarbete.


Vill du certifiera din verksamhet, BnB eller församlingshem som Pilgrim's Welcome? Det enda du behöver göra är att skapa ett erbjudande riktat mot pilgrimer och sedan fylla i formuläret här nedan. Erbjudandet kan sedan nyttjas av pilgrimer mot uppvisande av sina pilgrimspass. Efter du fyllt i och skickat formuläret och vi godkänt din anmälan - kontaktar vi dig och skickar ditt Pilgrim's Welcomes klistermärke för vandringssäsongen samt ett "pilgrims-kit" med visningsex av pilgrimsböcker, information om leden med mera. Certifieringen är gratis och uppdateras från år till år.