Pilgrimmens sju nyckelord

Frihet

Att jag vill ha möjlighet att påverka och förändra påminner mig om min grundläggande frihet - den frihet jag fakiskt har.


Enkelhet

Kanske kan jag upptäcka att en enkel livsstil underlättar för mig att gå den riktning jag väljer för min livsvandring. Och det är ju bra om det också bidrar till att andra människor helt enkelt kan leva.


Tystnad

Tystnaden ger mig vila. Tystnaden kan hjälpa mig att finna och hålla fast vid riktningen på min livsväg.


Bekymmerslöshet

Om jag med full uppmärksamhet ser mer till det jag får än till det som fattas mig kanske jag kan känna en tillit växa i mig.


Långsamhet

Ett sädesfält behöver sin tid från sådd till mognad. Vi människor behöver också tid att vara, växa, mogna. Var och en måste få ta sin tid.


Andlighet

Ger jag min andliga sida tid, form och innehåll blir jag helare, får kraft och hjälp att gåi kälekens inriktning på min livsvandring.


Delande

Vi delar luften vi andas,marken vi står på, tiden, vattnet på jorden och våra kroppar, utsikten, fågelsången... Delandet helar och läker, öppnar för gemenskap, tillit och ansvar.