Tyst retreat vid kyrkoårets slut

10–13 november 2022

Tema: Att vänta på Gud

Under några dagar drar vi oss tillbaka för att lyssna till det vi hör i tystnaden. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan medan vi söker oss mot de goda källorna: bönen, mässan, bibelordet och den inre reflektionen som inte blir avbruten.


Vi bor i enkelrum på Pilgrimscentrum och Mariagården. Retreaten inleds på torsdag kl. 18 och avslutas efter söndagens högmässa (ca kl. 13.30).

 

Retreatledare: Tobias Hadin och Emma Audas

Avgift: 3250 kr (inkl. kost och logi)

Anmälan senast 10 oktober.