Tyst retreat vid kyrkoårets slut

16-19 november 2023

Tema: Guds rike är mitt ibland er

Under några dagar drar vi oss tillbaka för att lyssna till det vi hör i tystnaden. Vi sätter kalender, telefon och arbete åt sidan medan vi söker oss mot de goda källorna: bönen, mässan, bibelordet och den inre reflektionen som inte blir avbruten.


Vi bor i enkelrum på Klosterområdet i Vadstena. Retreaten inleds på torsdag kl. 17 och avslutas efter söndagens högmässa (ca kl. 13.30).


Retreatledare: Emma Audas

Avgift: 3500 kr (inkl. kost och logi)


Boka en plats via länken. Observera uppdaterade avbokningsvillkor!