Klimatvandring Åsabackarna i Rinna

24 September 2022

Tema "Fred med jorden och fred med varandra." 

Följ med på en dags pilgrimsvandring i hagmarkerna/naturreservatet runt Åsabackarna i Rinna som blir en del i den fortsatta rörelsen
"Pilgrims Walk for future" https://www.walkforfuture.se/vandringar/14-aug-9-sep-fred-med-jorden-fred-med-varandra/


Vi gör både en yttre och inre vandring. Vi gör regelbundna stopp med reflektioner, inspiration och fördjupad kunskap.


Samling vid Pilgrimscentrum i Vadstena. Samåkning och vandring från Åsabackarna till Rinna kyrka.


08:30 Pilgrimsmässa i klosterkyrka (valfri)

09:00 Avfärd/samåkning från Pilgrimscentrum 

Ca 17:00 Tillbaka i Vadstena 

 

Ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och Pilgrimscentrum i Vadstena 


Vandringens längd: ca 3 km

Kostnad: Gratis, ta med matsäck för dagen

Ledare: Rickard Borgenback, pilgrimspräst