Mariagården


Pilgrimscentrums retreatgård

Mariagården är en del av det ursprungliga Birgittinska klostret i Vadstena och ägs av Birgittasystrarna. Under en lång tid var det också klostermiljö för Mariadöttrarna, som numera har sitt Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg. Det har också varit en del av Klostervägen inom Kriminalvården. Nu disponerar Pilgrimscentrum Mariagården och i samverkan med Birgittasystrarna inbjuder vi till en gård speciellt avskild för retreat och bön.


Pilgrimscentrum vill  genom Mariagårdens boende  kunna erbjuda en retreatmiljö som uppmuntrar till gemenskap och samtidigt ger plats till egen reflektion och eftertanke. Detta sammantaget kan ge en pilgrimskänsla som skapar möjlighet till fördjupning.

Målgruppen för boendet är dels etablerade församlingsgrupper som vill hitta en gemensam upplevelse och söker efter enkelhet, tystnad och delande. 


Tyvärr har briser i brandskyddet identifierats vilket gör att vi inte längre kan erbjuda boende eller verksamhet i Mariagården. 

Mariagårdens retreater

Varje retreat har ett tema som präglar de ledda meditationerna. Det övergripande temat för retreaterna är "I Guds tystnad”.  Orden är kanske inte det viktigaste utan att vi får tillfälle att dra oss tillbaka, reflektera, vila och ha ett stilla samtal med Gud, som ger oss livet. Ibland medvetet, oftast kanske omedvetet. Redan nu erfar vi Guds närvaro på olika sätt. Vila, bön, tanke, måltid, tystnad och kanske rörelse är byggstenarna i retreaten. Mässan firas dagligen.

Kom och bara var för en dag

Pilgrimsvila

Kom som enskild eller som grupp en tisdag eller onsdag. Så här ser en dag av vila ut på Mariagården.

09.00  Morgonbön i Klosterkyrkan
09.30  Bibelsamtal på Pilgrimscentrum
Fika, samtal och gemenskap.
12.00  Middagsbön
12.30  Lunch
13.00  Vandring i tystnad, alt Tystnad i Klosterkyrkan/Mariagården
15.00  Vesper
Fika